15 mei – 5 september 2021

coda museum

de Ander – 40 jaar

Corbino

In het kader van de jubileumeditie van het tweejaarlijkse fotofestival Apeldoorn Photo toont CODA Museum van 15 mei tot en met 5 september het eerste museale overzicht van Corbino (pseudoniem Cornelis Maarten Corbijn van Willenswaard) in de tentoonstelling de Ander. Uitgangspunt is zijn nieuwste boek, Corbino’s Bijbel, dat tegelijkertijd met de startdatum van de tentoonstelling verschijnt. In de Ander neemt Corbino bezoekers aan de hand van zeven hoofdstukken uit het Oude Testament van zijn Bijbel mee in zijn verhaal.

 

Corbino’s Bijbel

Voor deze tentoonstelling nam Corbino zijn omvangrijke nieuwste boek Corbino’s Bijbel als uitgangspunt dat een overzicht geeft van zowel zijn familiegeschiedenis als veertig jaar bijzondere fotografie. Hiermee toont hij zijn eigen genesis; van zijn jeugd als domineeszoon tot zijn vliegende start als jonge fotograaf in Amsterdam. Zijn persoonlijke worsteling als autonoom kunstenaar, de invloeden van zijn religieuze opvoeding en de twijfel die er binnen elke artistieke praktijk is, zijn niet alleen in zijn Bijbel te lezen, maar ook in de tentoonstelling te zien.

 De Ander vertelt het verhaal van Corbino’s werk en leven aan de hand van zeven hoofdstukken uit het Oude Testament in zijn Bijbel. Naast bekende foto’s van lokale helden en internationale grootheden zijn ook portretten van familieleden en geliefden te zien. Een bijzonder laatste hoofdstuk in de tentoonstelling is gewijd aan zijn dierbare vriend, de kunstenaar en cabaretier Jeroen van Merwijk die op 3 maart 2021 overleed. Corbino volgde hem intensief tijdens de laatste periode van zijn leven.

Waar ‘de ander’ in de huidige tijd vaak wantrouwen of angst oproept, werd Corbino opgevoed met het idee dat iedere vreemdeling welkom is en elk oordeel hoogmoedig en voorbarig. Zijn kenmerkende beeldtaal laat veel bekende en onbekende gezichten zien. De door hem gefotografeerde onderwerpen zijn altijd zichzelf, maar worden getoond zoals we hen nog niet eerder zagen: ze komen in een ander licht te staan.

Zijn bevlogen en belezen manier van kijken naar de ander en naar zichzelf, uiterst herkenbaar maar nooit herhalend, maken van hem de veelzijdige kunstenaar die hij is. Door in de tentoonstelling ook vragen te stellen aan de toeschouwer, roept hij bezoekers op om na te denken – over zichzelf, en over de ander. De zeven hoofdzonden vormen daarbij het uitgangspunt van de vraagstelling.

Van 8 tot 26 juni is in het kader van Apeldoorn Photo in ACEC ook de tentoonstelling de Apostel te zien waarin drie hoofdstukken uit het Nieuwe Testament van Corbino’s Bijbel centraal staan.