Artist Statement

Rob Chevallier

Rob wil met zijn foto-objecten en installaties bijdragen aan het bewustwordingsproces dat wij ons levenspatroon blijvend moeten aanpassen. Het wordt steeds duidelijker dat wij de grenzen naderen van onze westerse leefwijze. Het lijkt alsof wij niet beseffen dat bewustwording van een duurzamer levenspatroon blijvend nodig is. Aan de hand van de thematiek van zijn conceptuele werk en de combinatie van kringloopspullen en fotografie wil Rob onze bewustwording versnellen. Hij kiest bewust voor herkenbare voorwerpen om je bij het kunstwerk te betrekken. De voorwerpen krijgen door actuele fotografie een dubbele lading. Zo maakt hij de veranderde maatschappij zichtbaar.

Over Rob Chevallier
Robs fotografieserie Vriend & vijand laat zien dat klimaatverandering in Nederland nu al een probleem is. Steeds vaker brengt hoogwater onze natuur in gevaar. Een groeiende groep kunstenaars onderschrijft de roep om meer duurzaamheid. In dat
kader heeft Rob n 2023 de groep Grensverleggers in de kunst opgericht.

Meer informatie is te vinden op www.robchevallier.com
Waar is deze expositie te bezichtigen?

Locatie : ACEC
Adres : Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn
Openingstijden : Vrijdag t/m zondag van 12:00 – 17:00 uur
Toegang : Gratis